הודעה חדשה

תמונות אחרונות

🎓הדיוור השבועי לתושבים עם כל החדשות והעדכונים:  מערכת החינוך העמק יזרעאלית ממשיכה בגיבוש תמונת העתיד החינוכית בעמק, בית הדואר ההיסטורי בנהלל יעבור שימור ושיפוץ, מצויינים בספורט! לאחר 90 שנה התגלה בעמק צמח הסמאר הענף ועוד חדשות ועדכונים
🎓הדיוור השבועי לתושבים עם כל החדשות והעדכונים: מערכת החינוך העמק יזרעאלית ממשיכה בגיבוש תמונת העתיד החינוכית בעמק, בית הדואר ההיסטורי בנהלל יעבור שימור ושיפוץ, מצויינים בספורט! לאחר 90 שנה התגלה בעמק צמח הסמאר הענף ועוד חדשות ועדכונים